Grytaås samhällighetsförening årsstämma 2017!

Onsdag den 19:e April 2017.

Plats U-schakts lokaler Brandthovdagatan 25

Tid: 18:00

Dagordning:   Årsmöte Grytaås vägsamfällighetsförening 2017